Calorimeting

De verplichting voor (individuele) warmtemetingen in appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen is een omzetting van de Europese richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.

Een nauwkeurige meting van energieverbruik is een motivatie om energie  te besparen. Voor gebouwen met centrale warmteproductie of voor warmtelevering via warmtenetten vermijdt een nauwkeurige, geijkte meting ook discussies over de verdeling van de factuur.

© Vlaamse Gemeenschap

Calorimeting

Actieve filters